69 دنبال‌ کننده
139 هزار بازدید ویدیو
86 بازدید 1 سال پیش

تقویت عضله گلتوئوس مدیوس عدم قدرت کافی در عضله سرینی میانی باعث عدم بالنس در حرکت اسکوات و نشست و برخواستن می شود.

دیگر ویدیوها

15 بازدید 3 ماه پیش
45 بازدید 1 سال پیش
183 بازدید 1 سال پیش
150 بازدید 1 سال پیش
157 بازدید 1 سال پیش
167 بازدید 1 سال پیش
158 بازدید 1 سال پیش
139 بازدید 1 سال پیش
106 بازدید 1 سال پیش
24 بازدید 1 سال پیش
54 بازدید 1 سال پیش
42 بازدید 1 سال پیش
11 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
27 بازدید 1 سال پیش
74 بازدید 1 سال پیش
89 بازدید 1 سال پیش
29 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
40 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
234 بازدید 1 سال پیش
99 بازدید 1 سال پیش
96 بازدید 1 سال پیش
39 بازدید 1 سال پیش
175 بازدید 1 سال پیش
69 بازدید 1 سال پیش
56 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر