497 دنبال‌ کننده
3.4 میلیون بازدید ویدیو

زیر بغل قایقی ساده

16.1 هزار بازدید 2 سال پیش

دیگر ویدیوها

زیر بغل قایقی ساده

16.1 هزار بازدید 2 سال پیش

مسگری

9.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قفسه زیر سینه دمبل

15.1 هزار بازدید 2 سال پیش

قفسه بالا سینه دمبل

16.5 هزار بازدید 2 سال پیش

قفسه سینه دمبل

9.4 هزار بازدید 2 سال پیش

استرچ کیک Stretch Kik

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

توییست با صفحه وزنه

2.6 هزار بازدید 2 سال پیش

سلام ژاپنی با صفحه وزنه

7.4 هزار بازدید 2 سال پیش

لانگ با نیمکت

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

پهلو با چوب

32.3 هزار بازدید 2 سال پیش

پهلو دمبل

14.8 هزار بازدید 2 سال پیش

ساق پا نشسته دمبل

7.7 هزار بازدید 2 سال پیش

ساق پا ایستاده دمبل

3.8 هزار بازدید 2 سال پیش

نشر جانب دمبل

7 هزار بازدید 2 سال پیش

اسکوات پا باز دمبل

3.8 هزار بازدید 2 سال پیش

پشت بازو دمبل پرسی

15.8 هزار بازدید 2 سال پیش

پل اور دمبل pullover

3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

پشت بازو دیپ نیمکت

10.9 هزار بازدید 2 سال پیش

جلو بازو سیم کش تک دست

4.3 هزار بازدید 2 سال پیش

کریس کراس

2.3 هزار بازدید 2 سال پیش

پشت بازو دمبل چکشی کیک بک

4.3 هزار بازدید 2 سال پیش

پشت بازو دمبل چکشی دست پشت سر

7.3 هزار بازدید 2 سال پیش

وودچاپ Woodchop

3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

اسکوات دمبل

4 هزار بازدید 2 سال پیش

جلو بازو لاری دستگاه

5.9 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس پا نشسته

3.7 هزار بازدید 2 سال پیش

جلو بازو دمبل تک دست

7.9 هزار بازدید 2 سال پیش

جلو بازو دمبل ایستاده تناوبی

16.3 هزار بازدید 2 سال پیش

جلو بازو دمبل ساده جفت دست

5.6 هزار بازدید 2 سال پیش

لانگ معکوس

2.8 هزار بازدید 2 سال پیش

فلای پشت دستگاه

18.7 هزار بازدید 2 سال پیش

فیله کمر روی تخت صاف

2.4 هزار بازدید 2 سال پیش

رک پول

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

سوپرمن

4 هزار بازدید 2 سال پیش

فیله کمر روی جیم بال

3.5 هزار بازدید 2 سال پیش

فیله کمر دستگاه

21.6 هزار بازدید 2 سال پیش

لیفت تک پا دمبل

5 هزار بازدید 2 سال پیش

نشر خم تک دست با کش

2.5 هزار بازدید 2 سال پیش

لانگ پهلو با تراباند

2.8 هزار بازدید 2 سال پیش

اکستنشن با کش

2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر