112 دنبال‌ کننده
363.2 هزار بازدید ویدیو

چابکی | انفرادی

3.6 هزار بازدید 2 سال پیش

اولین مرکز تخصصی بدنسازی فوتبال کف چمن مصنوعی ،trx ،اسپینینگ ،امکانات مدرن تمرینی ،پیست اختصاصی تارتان،کارباتوپ آدرس | تهـران خیـابـان مفتـح ورزشـگاه شهیـد شیـرودی سـالـن TRX #سرعت #چابکی #هوازی #وزنه #بدنسازی #بدنسازی_فوتبال #باشگاه_بدنسازی #قدرتی #سرعت_قدرت #فوتبال #تمرین #تمرینات_بدنسازی #وزنه #تعادل #badansazi #badansazi_football #badansazifootball #21 #21plusgym #gym #21_plusgym #fit

دیگر ویدیوها

چابکی | انفرادی

3.6 هزار بازدید 2 سال پیش

کارباتوپ ۱

666 بازدید 2 سال پیش

تمرینات شکم | ۲

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

تمرینات شکم | ۱

745 بازدید 2 سال پیش

چابکی | گروهی

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

بازخوردی

207 بازدید 2 سال پیش

هوازی شدت بالا

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

هماهنگی و سرعت

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

چابکی | ۵

702 بازدید 3 سال پیش

چابکی | ۴

691 بازدید 3 سال پیش

چابکی | ۳

649 بازدید 3 سال پیش

چابکی | ۲

609 بازدید 3 سال پیش

چابکی | ۱

414 بازدید 3 سال پیش

تمرینات اختصاصی /کمپانی/

745 بازدید 3 سال پیش

تمرینات اختصاصی /گرت بیل/

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

بازتوانی /۱/

570 بازدید 3 سال پیش

تمریناتSAQ

2.4 هزار بازدید 3 سال پیش

تیپ بدنی

4.7 هزار بازدید 3 سال پیش

تمرین اختصاصی گلر ها

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

تمرین اختصاصی کش /۳/

7.3 هزار بازدید 3 سال پیش

تمرین اختصاصی کش /۲/

5.3 هزار بازدید 3 سال پیش

وی پروتئین های جدید

3 هزار بازدید 3 سال پیش

مکمل HMB

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

مکمل کراتین

2.2 هزار بازدید 3 سال پیش

Mokamel Football.ir

301 بازدید 3 سال پیش

مکمل کربو

933 بازدید 3 سال پیش

مکمل گینر

4.4 هزار بازدید 3 سال پیش

مکمل گلوتامین

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش

مکمل فوتبال

2.3 هزار بازدید 3 سال پیش

تمرینات تیم مقاومت

8.6 هزار بازدید 3 سال پیش

قدرت در سرعت!!

5.9 هزار بازدید 3 سال پیش

توان بی هوازی

7.4 هزار بازدید 3 سال پیش

چابکی / تصمیم گیری

6.4 هزار بازدید 3 سال پیش

مقاومتی با کش

3.2 هزار بازدید 3 سال پیش

رقابت نزدیک

1.9 هزار بازدید 3 سال پیش

سرعت چابکی گروهی

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

کویکنس اختصاصی

2.3 هزار بازدید 3 سال پیش

تمرین عملکردی ۹

3.2 هزار بازدید 3 سال پیش

اختصاصی مدافعین

3.1 هزار بازدید 3 سال پیش

تمریندعملکردی ۸

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر