22 بازدید 1 روز پیش

توی این قسمت کار با کامپوننت های در blazor رو شروع می کنیم ، تعریف متد ، استفاده از کامپوننت و ارسال پارامتر به کامپوننت ها