ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
7 دنبال‌ کننده
6.2 هزار بازدید ویدیو
541 بازدید 11 ماه پیش

آموزش ساخت و نحوه کار الکتروسکوپ (برق نما) کاری از امیرحسین نوایی

آخرین ویدیوها

باتری

89 بازدید 9 ماه پیش

صاعقه

52 بازدید 9 ماه پیش

دیگر ویدیوها

270 بازدید 5 ماه پیش
83 بازدید 5 ماه پیش
31 بازدید 9 ماه پیش
76 بازدید 9 ماه پیش
65 بازدید 9 ماه پیش
81 بازدید 9 ماه پیش
316 بازدید 9 ماه پیش
89 بازدید 9 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 9 ماه پیش
115 بازدید 9 ماه پیش
52 بازدید 9 ماه پیش
119 بازدید 9 ماه پیش
188 بازدید 9 ماه پیش
30 بازدید 9 ماه پیش
24 بازدید 9 ماه پیش