747 دنبال‌ کننده
891.2 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

بررسی صحت مدل زمین کروی در مشاهدات افق در سطح آب بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از مدل.

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش
6.9 هزار بازدید 2 سال پیش
4.8 هزار بازدید 2 سال پیش
2.4 هزار بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
851 بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
5.5 هزار بازدید 4 سال پیش
769 بازدید 4 سال پیش
5.6 هزار بازدید 4 سال پیش
5.6 هزار بازدید 4 سال پیش
89.8 هزار بازدید 4 سال پیش
10 هزار بازدید 4 سال پیش
2.9 هزار بازدید 4 سال پیش
4.1 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر