64 دنبال‌ کننده
234.4 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

ساعد/مچ (اموزش.تمرین.حرکت)

3.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

پشت بازو دیپ (اموزش.تمرین.حرکت)

2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

پلاور هالتر (اموزش.تمرین.حرکت)

3.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

پلاور دمبل (اموزش.تمرین.حرکت)

4.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه دمبل (اموزش.تمرین.حرکت)

5.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

پل زدن (اموزش.تمرین.حرکت)

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

دراز و نشست (اموزش.تمرین.حرکت)

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر