نقاشی

6 هزار بازدید ۳ سال پیش

نقاشی دانش آموزان با موضوع انتخاب شغل آینده

دیگر ویدیوها

نقاشی

6 هزار بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

362 بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

456 بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

271 بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

504 بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

224 بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

284 بازدید ۳ سال پیش

نقاشی

148 بازدید ۳ سال پیش

ورزش سنتی ناقیشلی(2)

377 بازدید ۴ سال پیش

ورزش سنتی ناقیشلی(1)

294 بازدید ۴ سال پیش

حیاط پویا

3.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

جشن تکلیف دانش آموزان

975 بازدید ۴ سال پیش

تشریح قلب قسمت دوم

2.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه زیست شناسی تشریح قلب

4.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایش علوم 3

5.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه علوم 2

1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه علوم 1

3.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه علوم هفتم.

9.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه علوم

3.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه علوم هفتم

5.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 11

445 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 10

353 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 9

254 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 8

285 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 7

219 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه6

198 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 5

438 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 4

318 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 3

459 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه 2

369 بازدید ۴ سال پیش

ورزش در مدرسه

262 بازدید ۴ سال پیش

آزمایشگاه زیست

154 بازدید ۴ سال پیش

بررسی بازیهای کامپیوتری

384 بازدید ۴ سال پیش

مدرسه پویا و شاداب

1 هزار بازدید ۴ سال پیش

مدرسه پویا و شاداب

320 بازدید ۴ سال پیش

مدرسه پویا و شاداب

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

مدرسه پویا و شاداب

114 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر