1 دنبال‌ کننده
1.6 هزار بازدید ویدیو

فعالیت های بسیج دانشجویی

580 بازدید 2 سال پیش

دیگر ویدیوها

فعالیت های بسیج دانشجویی

580 بازدید 2 سال پیش

خراب نکنیم ماه رمضان را

935 بازدید 2 سال پیش

دیرین دیرین - حق انتخاب

8.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تغییرات ECG در MI

11.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تفسیر ECG (هیپر تروفی بطن ها)

5.7 هزار بازدید 4 سال پیش

تفسیر ECG (هیپر تروفی دهلیز)

3.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تفسیر ECG (آریتمی بطنی)

6.6 هزار بازدید 4 سال پیش

تفسیر ECG (آریتمی فوق بطنی)

11.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تفسیر ECG (بلوک شاخه ای)

6.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تعیین محور قلب روی ECG

23 هزار بازدید 4 سال پیش

تفسیر ECG (بلوک گره AV)

6.2 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر