0 دنبال‌ کننده
262 بازدید ویدیو
115 بازدید 1 سال پیش

مجموعه تنقيحی قوانين و مقررات زندانها مشتمل بر: قوانين و مقررات معتبر مربوط به زندانها، بازداشتگاههاي امنيتي، موقت، ويژه متهمان جرايم خاص، اردوگاههاي خاص نگهداري محكومان مواد مخدر و روانگردان، نگهداري، اعزام و بدرقه متهمان، حقوق و تکاليف زندانيان و ...؛ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور؛ آيين نامه ها، اساسنامه ها، بخشنامه ها و نظرات مشورتي قوه قضاييه؛ مصوبات رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و ... است. این کتاب را از طریق سایت فوری کتاب (www.foriketab.ir) به صورت اینترنتی بخرید و در نشانی خود