92 دنبال‌ کننده
869.1 هزار بازدید ویدیو

حریف ترک کمیل قاسمی در فینال المپیک ریو 2016

9.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

حریف ترک کمیل قاسمی در فینال المپیک ریو 2016

دیگر ویدیوها

کنترل آفات با تفنگ بادی - 9

9.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 8

3.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 7

4.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 5

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 4

4.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 3

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 2

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

3.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

5.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

918 بازدید ۳ سال پیش

شکار

15.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار گوزن

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

3.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

10.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار با تفنگ بادی

14 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار بوقلمون (صحنه آهسته)

3.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

946 بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

دنیای گوزن

220 بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

12.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار سنجاب (Headshot)

342 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر