93 دنبال‌ کننده
891.6 هزار بازدید ویدیو

حریف ترک کمیل قاسمی در فینال المپیک ریو 2016

9.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

حریف ترک کمیل قاسمی در فینال المپیک ریو 2016

دیگر ویدیوها

کنترل آفات با تفنگ بادی - 9

9.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 8

3.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 7

5 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 5

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 4

4.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 3

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی - 2

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کنترل آفات با تفنگ بادی

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

3.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

5.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

975 بازدید ۳ سال پیش

شکار

16 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار گوزن

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

3.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

10.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار با تفنگ بادی

14.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار بوقلمون (صحنه آهسته)

3.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

دنیای گوزن

235 بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

2.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار حیوانات

12.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکار سنجاب (Headshot)

354 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر