1 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو

فول کالر

16 بازدید ۱ ماه پیش

دیگر ویدیوها

فول کالر

16 بازدید ۱ ماه پیش

فول کالر

39 بازدید ۱ ماه پیش

فول کالر

58 بازدید ۱ ماه پیش

فول کالر

38 بازدید ۱ ماه پیش

معرفی

22 بازدید ۱ ماه پیش

تاریخ بهینه مصرف جوهر

117 بازدید ۱۰ ماه پیش

پروفایل

349 بازدید ۱ سال پیش

پروفایل سازی

326 بازدید ۱ سال پیش

معرفی هد5113

52 بازدید ۱ سال پیش

تنظیمات مارجین چاپ

337 بازدید ۱ سال پیش

تنظیمات کالربار

119 بازدید ۱ سال پیش

معرفی هداپسون مدل TFP

41 بازدید ۱ سال پیش

برگه ایمنی جوهر

96 بازدید ۱ سال پیش

نازل گرفتگی هد

765 بازدید ۱ سال پیش

ضرورت پروفایل سازی

188 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر