78 دنبال‌ کننده
41.1 هزار بازدید ویدیو
427 بازدید 3 ماه پیش

هنوز منتظر فرصت بهتری؟ پاشو دست به کار شو… هیچ فرصتی به اندازه الان برای شروع کردنت مناسب نیست. دن پنا تو این ویدیو بهت میگه که چطور صاحب 50 میلیون دلار شده و تو هم چطور می‌تونی همچین کاری انجام بدی! فقط یه درس ساده اما مهم لازمه… خوب گوش بده!

دیگر ویدیوها

427 بازدید 3 ماه پیش
296 بازدید 4 ماه پیش
20 بازدید 4 ماه پیش
41 بازدید 4 ماه پیش
12 بازدید 4 ماه پیش
3 بازدید 4 ماه پیش
64 بازدید 4 ماه پیش
11 بازدید 4 ماه پیش
151 بازدید 4 ماه پیش
267 بازدید 4 ماه پیش
28 بازدید 4 ماه پیش
17 بازدید 4 ماه پیش
26 بازدید 4 ماه پیش
79 بازدید 5 ماه پیش
35 بازدید 5 ماه پیش
22 بازدید 5 ماه پیش
28 بازدید 5 ماه پیش
59 بازدید 5 ماه پیش
109 بازدید 5 ماه پیش
59 بازدید 5 ماه پیش
42 بازدید 5 ماه پیش
19 بازدید 5 ماه پیش
29 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
27 بازدید 5 ماه پیش
65 بازدید 5 ماه پیش
1 بازدید 5 ماه پیش
50 بازدید 5 ماه پیش
66 بازدید 5 ماه پیش
34 بازدید 5 ماه پیش
69 بازدید 5 ماه پیش
10 بازدید 5 ماه پیش
9 بازدید 5 ماه پیش
54 بازدید 6 ماه پیش
124 بازدید 6 ماه پیش
62 بازدید 6 ماه پیش
65 بازدید 6 ماه پیش
82 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر