112 دنبال‌ کننده
50.9 هزار بازدید ویدیو
550 بازدید 9 ماه پیش

هنوز منتظر فرصت بهتری؟ پاشو دست به کار شو… هیچ فرصتی به اندازه الان برای شروع کردنت مناسب نیست. دن پنا تو این ویدیو بهت میگه که چطور صاحب 50 میلیون دلار شده و تو هم چطور می‌تونی همچین کاری انجام بدی! فقط یه درس ساده اما مهم لازمه… خوب گوش بده!

دیگر ویدیوها

550 بازدید 9 ماه پیش
24 بازدید 10 ماه پیش
62 بازدید 10 ماه پیش
19 بازدید 10 ماه پیش
8 بازدید 10 ماه پیش
89 بازدید 10 ماه پیش
21 بازدید 10 ماه پیش
508 بازدید 10 ماه پیش
887 بازدید 11 ماه پیش
44 بازدید 11 ماه پیش
28 بازدید 11 ماه پیش
44 بازدید 11 ماه پیش
158 بازدید 11 ماه پیش
74 بازدید 11 ماه پیش
41 بازدید 11 ماه پیش
35 بازدید 11 ماه پیش
106 بازدید 11 ماه پیش
180 بازدید 11 ماه پیش
94 بازدید 11 ماه پیش
96 بازدید 11 ماه پیش
23 بازدید 11 ماه پیش
97 بازدید 11 ماه پیش
27 بازدید 11 ماه پیش
74 بازدید 11 ماه پیش
87 بازدید 11 ماه پیش
5 بازدید 11 ماه پیش
60 بازدید 11 ماه پیش
51 بازدید 11 ماه پیش
95 بازدید 11 ماه پیش
13 بازدید 11 ماه پیش
13 بازدید 11 ماه پیش
64 بازدید 1 سال پیش
128 بازدید 1 سال پیش
64 بازدید 1 سال پیش
104 بازدید 1 سال پیش
102 بازدید 1 سال پیش
240 بازدید 1 سال پیش
223 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر