لایوهای پیشنهادی

Del1.Kia

| ![](http://s17.picofile.com/file/8412712750/Left.png) | ![](http://s17.picofile.com/file/8412712834/Logo.png) | ![](http://s16.picofile.com/file/8412712800/Right.png) | | :------------: | :------------: | :------------: | | [![youtube](http://s16.picofile.com/file/8412711184/Youtube.png)](https://www.youtube.com/c/Delvankia ) |[![PayPal](http://s17.picofile.com/file/8412710976/Paypal.png )](https://streamelements.com/delvankia/tip ) | [![Donate](http://s16.picofile.com/file/8412710942/Donate.png )](https://zil.ink/delvankia ) | | [![Discord](http://s17.picofile.com/file/8412710934/Discord.png )](https://discord.gg/SnAwMPG ) | [![Twitch](http://s16.picofile.com/file/8412711176/Twitch.png )](https://www.twitch.tv/delvankia ) | [![Instagram](http://s17.picofile.com/file/8412710968/Instagram.png )](https://www.instagram.com/delvankia ) | ![](https://s17.picofile.com/file/8426547984/IMG_20201203_211346.jpg)

دیگر ویدیوها

va3id
50 بازدید 1 روز پیش
N471D
131 بازدید 2 ماه پیش
Dragon_Steam_Shop
277 بازدید 2 ماه پیش
Black_F
95 بازدید 2 ماه پیش
SOLDIER
217 بازدید 3 ماه پیش
ABiUnknowN
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
DeMoN
298 بازدید 5 ماه پیش
Saeed Shadow
384 بازدید 7 ماه پیش
Saeed Shadow
109 بازدید 7 ماه پیش
MSXtm
169 بازدید 7 ماه پیش