6 دنبال‌ کننده
2 هزار بازدید ویدیو

کار ملی با دستان خالی...

40 بازدید 6 ماه پیش

کار با دستان خالی در جاده خدمت به مردم...

دیگر ویدیوها

کار ملی با دستان خالی...

40 بازدید 6 ماه پیش

تشکل مردم محور...

21 بازدید 6 ماه پیش

فشار زیر ساخت ها...

32 بازدید 6 ماه پیش

پای غلط در کفش ایران...

53 بازدید 6 ماه پیش

سازمان ملل جهانی...

20 بازدید 6 ماه پیش

مجلس سیاسی یا حقوقی...

41 بازدید 6 ماه پیش

خط مقدم اصلاح...

45 بازدید 6 ماه پیش

تحول در گام دوم انقلاب

47 بازدید 6 ماه پیش

دو قطبی سیاسی...

40 بازدید 6 ماه پیش

بازگشت به روستاها...

48 بازدید 6 ماه پیش

مذاکره خنده ها...

115 بازدید 6 ماه پیش

مدعیان حقوق بشر...

70 بازدید 6 ماه پیش

همه چی آرومه!!!

116 بازدید 6 ماه پیش

فرار جوانان...

57 بازدید 6 ماه پیش

پنجه در پنجه ابر قدرت...

74 بازدید 6 ماه پیش

جام برجام...

60 بازدید 6 ماه پیش

حقوق اجتماعی زنان...

61 بازدید 6 ماه پیش

مدیران دو هزار چهره ...

51 بازدید 6 ماه پیش

پایه اصلی کشور...

36 بازدید 6 ماه پیش

کارگر کجا زندگی کند؟...

98 بازدید 6 ماه پیش

گام دوم انقلاب

70 بازدید 7 ماه پیش

گام دوم انقلاب

86 بازدید 7 ماه پیش

گام دوم انقلاب

266 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر