6 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو

کار ملی با دستان خالی...

41 بازدید 8 ماه پیش

کار با دستان خالی در جاده خدمت به مردم...

دیگر ویدیوها

کار ملی با دستان خالی...

41 بازدید 8 ماه پیش

تشکل مردم محور...

21 بازدید 8 ماه پیش

فشار زیر ساخت ها...

33 بازدید 8 ماه پیش

پای غلط در کفش ایران...

62 بازدید 8 ماه پیش

سازمان ملل جهانی...

21 بازدید 8 ماه پیش

مجلس سیاسی یا حقوقی...

43 بازدید 8 ماه پیش

خط مقدم اصلاح...

47 بازدید 8 ماه پیش

تحول در گام دوم انقلاب

47 بازدید 8 ماه پیش

دو قطبی سیاسی...

40 بازدید 9 ماه پیش

بازگشت به روستاها...

50 بازدید 9 ماه پیش

مذاکره خنده ها...

115 بازدید 9 ماه پیش

مدعیان حقوق بشر...

73 بازدید 9 ماه پیش

همه چی آرومه!!!

123 بازدید 9 ماه پیش

فرار جوانان...

65 بازدید 9 ماه پیش

پنجه در پنجه ابر قدرت...

81 بازدید 9 ماه پیش

جام برجام...

60 بازدید 9 ماه پیش

حقوق اجتماعی زنان...

62 بازدید 9 ماه پیش

مدیران دو هزار چهره ...

54 بازدید 9 ماه پیش

پایه اصلی کشور...

36 بازدید 9 ماه پیش

کارگر کجا زندگی کند؟...

103 بازدید 9 ماه پیش

گام دوم انقلاب

71 بازدید 9 ماه پیش

گام دوم انقلاب

89 بازدید 9 ماه پیش

گام دوم انقلاب

272 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر