ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
19 دنبال‌ کننده
12.1 هزار بازدید ویدیو
17 بازدید 2 هفته پیش

ما از زمانی که فرزندان به دنیا می آیند تا زمانی که بزرگ می شوند، به آنها مهر داده و آنها نیازمند محبت والدین خود هستند، و دقیقا از زمانی که بچه ها بزرگ شده و برای خود، زندگی درست می کنند، دیگر والدین هستند که نیازمند محبت فرزندان هستند. و متأسفانه تعداد زیادی از بچه ها هستند که این نیاز والدین برای محبت را نمی بینند، یا نمی خواهند که ببینند، به همین خاطر، والدین این محبت و عشق را از فرزندان خود، گدائی می کنند. باید بدانیم که ما هیچگاه نباید، عشق خود را از فرزندان خود، گدائی کنیم. باید خود راه خود را شناخته

مشکلات

0 بازدید 1 ماه پیش

در دوران بازنشستگی، نگاه شما به مشکلات به چه صورت است؟ آن را مزاحم می دانید؟ یا اینکه آن را یک واقعه می دانید که آمده تا نواقص شما را به شما یادآور نموده که بر روی آنها، کار نموده و آنها را تقویت نمائید.

دیگر ویدیوها

17 بازدید 2 هفته پیش
7 بازدید 2 هفته پیش
0 بازدید 2 هفته پیش
16 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
4.6 هزار بازدید 1 سال پیش
22 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر