17 دنبال‌ کننده
29.1 هزار بازدید ویدیو

دکتر سید مسعود نبوی

99 بازدید 8 ماه پیش

یک روز سرد زمستانی بود، از خواب بیدار شدم و علائمی در بدنم حس کردم که تازگی داشت، سراغ اینترنت رفتم، خدای من ! من ام اس دارم... از آن روز دیگر فقط مثل دیگران کلمه ام اس برام شد از بین رفتن تدریجی یک رویا!!! اما بعد ازیه مدت فهمیدم که ام اس جزئی از زندگی من شده ! در شادی و لبخند، در غم و گریه با منه ! بعد از اون فهمیدم باید یاد بگیرم چطور با ام اس در کنار خانواده زندگی کنم؛ اما شاید ، یک روز سرد ز

دیگر ویدیوها

دکتر سید مسعود نبوی

99 بازدید 8 ماه پیش

با صدای تو

62 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

475 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

530 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

36 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

46 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

76 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

419 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

294 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

135 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

454 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

170 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

529 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو ۱۶

60 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

168 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

150 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

91 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

51 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو ۱۳

73 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو استاد خدابخشی

515 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو@ghazalehmasoodi

456 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

403 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

179 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

84 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

313 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

202 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

62 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

51 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

241 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

208 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

274 بازدید 1 سال پیش

آرامش

148 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

158 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

428 بازدید 1 سال پیش

با صدای تو

336 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

421 بازدید 1 سال پیش

رادیو گل بوته

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

شکر نعمت با هم بودن

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر