در حال بارگذاری
 • 19
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 30هزار
  بازدید

رقص گرجی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 19
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 30هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • رقص گرجی (خورومی)

  9,167 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس

 • رقص گرجی (سوانوری)

  4,053 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس

 • رقص گرجی (مخدرولی)

  2,607 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس

 • رقص گرجی (موخه اوری)

  2,488 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس

 • رقص گرجی (آبراگولی)

  1,229 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس

 • آموزش رقص گرجی (آجارولی)

  6,919 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس

 • رقص گرجی

  3,193 بازدید

  رقص گرجی یکی از زیبا ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رقصهای محلی دنیاست که جزو رقصهای سنتی منطقهٔ قفقاز محسوب شده و به طبع با رقص آذری و سایر رقصهای قفقازی شباهتهایی دارد و به واسطهٔ همین شباهت، در ایران با رقص آذری اشتباه گرفته میشود چون اکثر ایرانیان از رقصهای قفقازی فقط آذری را میشناسند. البته خود آذریها هم گاهی شیطنتهایی به خرج میدهند، مثلا تعدادی از ویدیوهای موجود در کانال رقص آذری، در اصل رقصهای فولکوریک گرجستان هستند که توسط خود گرجی ها هم به اجرا در آمده اند ولی امان از میکس