202 دنبال‌ کننده
178.7 هزار بازدید ویدیو
74 بازدید 2 ماه پیش

دانش افزایی

141 بازدید 2 سال پیش

دانش افزایی توسط دکتر مجتبی طباطبایی در مورد آسیبهای اجتماعی با حضور حداکثری دانش آموزان

سرود

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

تمرین سرود سرزمین من توسط دانش آموزان دبیرستان قلم دوره اول برای شرکت در مسابقات آموزش و پرورش منطقه5

دیگر ویدیوها

74 بازدید 2 ماه پیش
20 بازدید 2 ماه پیش
87 بازدید 2 ماه پیش
63 بازدید 2 ماه پیش
65 بازدید 9 ماه پیش
90 بازدید 9 ماه پیش
357 بازدید 9 ماه پیش
2.6 هزار بازدید 9 ماه پیش
3 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش
220 بازدید 9 ماه پیش
132 بازدید 9 ماه پیش
3.2 هزار بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر