437 دنبال‌ کننده
96.3 هزار بازدید ویدیو
55 بازدید 6 روز پیش

تعریف اکسترمم های نسبی و مطلق تابع و روش تعیین آنها

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

55 بازدید 6 روز پیش
30 بازدید 1 هفته پیش
109 بازدید 2 هفته پیش
52 بازدید 2 هفته پیش
32 بازدید 2 هفته پیش
47 بازدید 2 هفته پیش
69 بازدید 3 هفته پیش
52 بازدید 3 هفته پیش
65 بازدید 1 ماه پیش
81 بازدید 1 ماه پیش
312 بازدید 1 ماه پیش
175 بازدید 1 ماه پیش
266 بازدید 1 ماه پیش
111 بازدید 1 ماه پیش
100 بازدید 1 ماه پیش
45 بازدید 1 ماه پیش
180 بازدید 1 ماه پیش
289 بازدید 3 ماه پیش
292 بازدید 3 ماه پیش
2.6 هزار بازدید 3 ماه پیش
316 بازدید 3 ماه پیش
311 بازدید 3 ماه پیش
261 بازدید 3 ماه پیش
46 بازدید 3 ماه پیش
105 بازدید 3 ماه پیش
105 بازدید 3 ماه پیش
214 بازدید 3 ماه پیش
62 بازدید 3 ماه پیش
388 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر