کلینیک گفتار درمانی در بابل|09113170370مطلوبی|گفتار درمانی بابل

534 بازدید 1 سال پیش

کلینیک گفتار درمانی در بابل|09113170370مطلوبی|گفتار درمانی بابل| ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان ، کودکان کم شنوا،اوتیسم، بیش فعال،فلج مغزی،تاخیر کلامی و تاخیر در رشد گفتار و زبان،ناروانی گفتار(لکنت زبان)،اختلال تلفظ صداها،اختلالبات یادگیری و....رزرو نوبت : 09113170370 مطلوبی،شماره مطب : 32290449 آدرس ایسنتاگرام: goftardarmani_tanin.babol

کلینیک گفتار درمانی طنین بابل

کلینیک گفتار درمانی در بابل|09113170370مطلوبی|گفتار درمانی بابل

534 بازدید 1 سال پیش

کلینیک گفتار درمانی در بابل|09113170370مطلوبی|گفتار درمانی بابل| ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان ، کودکان کم شنوا،اوتیسم، بیش فعال،فلج مغزی،تاخیر کلامی و تاخیر در رشد گفتار و زبان،ناروانی گفتار(لکنت زبان)،اختلال تلفظ صداها،اختلالبات یادگیری و....رزرو نوبت : 09113170370 مطلوبی،شماره مطب : 32290449 آدرس ایسنتاگرام: goftardarmani_tanin.babol