15 دنبال‌ کننده
1.3 هزار بازدید ویدیو
3 بازدید 1 هفته پیش

تفکر، فرهنگ و تمدن "...هر دوره تاریخی به دو مرحله «فرهنگ» و «تمدن» تقسیم می شود و به هر نحوی که فضا و مفهوم این دو واژه روشن گردد، نظام فلسفی خاصی نضج می گیرد. «فرهنگ» مرحله زایش تمدن است و مقدم بر آن و تمدن مرحله مرگ فرهنگ است و مؤخر از آن. معمولا فرهنگ را مجموعه آداب و رسوم و ارزش ها و احساسات و... معنا می کنند و برای آن شأنی معنوی قائل اند و تمدن را دارای شأنی مادی می دانند و به قولی مومیایی شده فرهنگ. تمدن مرحله ای است که از آن فرهنگ مستقر می شود و شکل خاصی می یابد. در یک دوره فرهنگی انسان با زمین و

دیگر ویدیوها

3 بازدید 1 هفته پیش
3 بازدید 1 هفته پیش
9 بازدید 1 هفته پیش
9 بازدید 1 هفته پیش
5 بازدید 1 هفته پیش
8 بازدید 4 هفته پیش
5 بازدید 4 هفته پیش
11 بازدید 4 هفته پیش
144 بازدید 4 هفته پیش
72 بازدید 4 هفته پیش
6 بازدید 4 هفته پیش
20 بازدید 4 هفته پیش
21 بازدید 4 هفته پیش
10 بازدید 4 هفته پیش
9 بازدید 4 هفته پیش
23 بازدید 2 ماه پیش