46 دنبال‌ کننده
14.9 هزار بازدید ویدیو
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

آموزش php با MVC| معماری چند لایه|اراتباط با دیتا بیس|Stored Procedure|Eshop and multi tier technology |Relation database|What is MVC|

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
356 بازدید 6 سال پیش
347 بازدید 6 سال پیش
719 بازدید 6 سال پیش
563 بازدید 6 سال پیش
380 بازدید 6 سال پیش
177 بازدید 6 سال پیش
193 بازدید 6 سال پیش
223 بازدید 6 سال پیش
210 بازدید 6 سال پیش
243 بازدید 6 سال پیش
205 بازدید 6 سال پیش
182 بازدید 6 سال پیش
313 بازدید 6 سال پیش
249 بازدید 6 سال پیش
317 بازدید 6 سال پیش
156 بازدید 6 سال پیش
222 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر