1 دنبال‌ کننده
25 بازدید ویدیو
19 بازدید 2 ماه پیش

وبینار آموزشی آشنایی با آفات مهم کیوی و روش‌های مدیریت آنها مدرس: دکتر محبوبه شریفی بخش تحقيقات گياه پزشكي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي، گرگان، ايران

آخرین ویدیوها

گیاهپزشکی

19 بازدید 2 ماه پیش

وبینار آموزشی آشنایی با آفات مهم کیوی و روش‌های مدیریت آنها مدرس: دکتر محبوبه شریفی بخش تحقيقات گياه پزشكي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي، گرگان، ايران