8 دنبال‌ کننده
3.7 هزار بازدید ویدیو
43 بازدید 1 سال پیش

تبریکانه سال نو 99 به زبان ترکی استانبولی توسط استاد خانم نوروزی از اساتید آموزشگاه زبان گویش قزوین آدرس سایت: gooyeshqazvin.com اینستاگرام: instagram/goooyesh آدرس آموزشگاه: قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه شقایق، پلاک 3 تلفن: 33336194 ، 33322086 (028)

آموزش زبان انگلیسی

26 بازدید 1 سال پیش

تبریکانه سال نو 99 به زبان انگلیسی توسط استاد پژندی از اساتید آموزشگاه زبان گویش قزوین آدرس سایت: gooyeshqazvin.com اینستاگرام: instagram/goooyesh آدرس آموزشگاه: قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه شقایق، پلاک 3 تلفن: 33336194 ، 33322086 (028)

آموزش زبان ایتالیایی

19 بازدید 1 سال پیش

تبریکانه سال نو 99 به زبان ایتالیایی توسط استاد موسوس از اساتید آموزشگاه زبان گویش قزوین آدرس سایت: gooyeshqazvin.com اینستاگرام: instagram/goooyesh آدرس آموزشگاه: قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه شقایق، پلاک 3 تلفن: 33336194 ، 33322086 (028)

آموزش زبان روسی

33 بازدید 1 سال پیش

تبریکانه سال نو 99 به زبان روسی توسط استاد چگینی از اساتید آموزشگاه زبان گویش قزوین آدرس سایت: gooyeshqazvin.com اینستاگرام: instagram/goooyesh آدرس آموزشگاه: قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه شقایق، پلاک 3 تلفن: 33336194 ، 33322086 (028)

آموزش زبان عربی

58 بازدید 1 سال پیش

تبریکانه سال نو 99 به زبان عربی توسط استاد عبیاوی از اساتید آموزشگاه زبان گویش قزوین آدرس سایت: gooyeshqazvin.com اینستاگرام: instagram/goooyesh آدرس آموزشگاه: قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه شقایق، پلاک 3 تلفن: 33336194 ، 33322086 (028)

نمایش بیشتر