4 دنبال‌ کننده
16.5 هزار بازدید ویدیو
91 بازدید 1 سال پیش

تنگه دار در روزهای افتابی با سطح اب متوسط جز تفریحات دم دست و راحت میباشد ولی در یک روز بارانی افزایش عمق اب از 1/5 متر به 3 متر و تنهایی مطلق در میان دره ای پر اب در جنگل تجربه ای خاص هست . http://www.gorgantamasha.ir/Default/Index

دیگر ویدیوها

179 بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
216 بازدید 3 سال پیش
540 بازدید 3 سال پیش
271 بازدید 3 سال پیش
935 بازدید 3 سال پیش
632 بازدید 3 سال پیش
268 بازدید 3 سال پیش
446 بازدید 3 سال پیش
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش
812 بازدید 3 سال پیش
911 بازدید 3 سال پیش
868 بازدید 3 سال پیش
697 بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر