4 دنبال‌ کننده
474 بازدید ویدیو
15 بازدید 4 ماه پیش

طول خم میلگرد عرضی مطابق ویرایش 99 مبحث 9 آیین نامه بتن از 6 برابر قطر میلگرد عرضی به بیشینه 6 برابر قطر میلگرد عرضی و 75 میلیمتر افزایش یافته است که این تغییر در نرم افزار ترسیم نقشه های بتنی SAMT اعمال شده است. در عین حال امکان انتخاب طول 10 سانتیمتر برای این این گزینه قرار داده شده است.

دیگر ویدیوها

6 بازدید 5 ماه پیش
3 بازدید 5 ماه پیش
2 بازدید 5 ماه پیش
3 بازدید 5 ماه پیش
4 بازدید 5 ماه پیش
3 بازدید 5 ماه پیش
4 بازدید 5 ماه پیش
3 بازدید 5 ماه پیش
10 بازدید 5 ماه پیش
1 بازدید 5 ماه پیش
4 بازدید 5 ماه پیش
2 بازدید 5 ماه پیش
8 بازدید 5 ماه پیش
3 بازدید 5 ماه پیش
9 بازدید 5 ماه پیش
10 بازدید 5 ماه پیش
16 بازدید 5 ماه پیش
19 بازدید 5 ماه پیش
11 بازدید 5 ماه پیش
7 بازدید 5 ماه پیش
12 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
7 بازدید 5 ماه پیش
12 بازدید 5 ماه پیش
12 بازدید 5 ماه پیش
22 بازدید 5 ماه پیش
30 بازدید 6 ماه پیش
6 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر