46 دنبال‌ کننده
395.1 هزار بازدید ویدیو
815 بازدید 1 سال پیش

شما میتوانید مغزتان را مجددا تنظیم کنید. مغز قابلیت تغییر دارد و افسردگی قابل درمان قطعی است. دکتر مصطفی امیری متخصص مغز و اعصاب میخواهد به شما بیاموزد چگونه میتوانید نورون های مغزتان را برای همیشه تغییر دهید. نشانی دوره: https://wikichera.com/courses/depression-treatment/

دیگر ویدیوها

2 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
724 بازدید 2 سال پیش
334 بازدید 2 سال پیش
604 بازدید 2 سال پیش
60 بازدید 2 سال پیش
420 بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
445 بازدید 4 سال پیش
5.7 هزار بازدید 5 سال پیش
16.2 هزار بازدید 7 سال پیش
4.5 هزار بازدید 7 سال پیش
14.4 هزار بازدید 7 سال پیش
23.4 هزار بازدید 7 سال پیش
171.9 هزار بازدید 7 سال پیش
19.2 هزار بازدید 7 سال پیش
2.6 هزار بازدید 7 سال پیش
5.4 هزار بازدید 7 سال پیش
3.7 هزار بازدید 7 سال پیش
8.3 هزار بازدید 7 سال پیش
38.2 هزار بازدید 7 سال پیش
913 بازدید 7 سال پیش
30.2 هزار بازدید 8 سال پیش