23 دنبال‌ کننده
5 هزار بازدید ویدیو

جلسه7 فتوشاپ

38 بازدید 2 روز پیش

دیگر ویدیوها

جلسه7 فتوشاپ

38 بازدید 2 روز پیش

جلسه7 اکسل

46 بازدید 6 روز پیش

جلسه7 ورد

47 بازدید 6 روز پیش

جلسه7 پاورپوینت

75 بازدید 6 روز پیش

جلسه6 اکسل

226 بازدید 2 هفته پیش

جلسه6 فتوشاپ

85 بازدید 3 هفته پیش

جلسه6 ورد

165 بازدید 3 هفته پیش

جلسه6 پاورپوینت

197 بازدید 3 هفته پیش

جلسه5 ورد

178 بازدید 1 ماه پیش

جلسه5 فتوشاپ

113 بازدید 1 ماه پیش

جلسه5 اکسل

162 بازدید 1 ماه پیش

جلسه5 پاورپوینت

137 بازدید 1 ماه پیش

جلسه1 پاورپوینت

8 بازدید 1 ماه پیش

جلسه4 پاورپوینت

231 بازدید 1 ماه پیش

جلسه2 فتوشاپ

53 بازدید 1 ماه پیش

جلسه2 ورد

57 بازدید 1 ماه پیش

جلسه4 ورد

277 بازدید 1 ماه پیش

جلسه3 پاورپوینت

302 بازدید 1 ماه پیش

جلسه4 اکسل

135 بازدید 1 ماه پیش

جلسه4 فتوشاپ

134 بازدید 1 ماه پیش

جلسه سوم فتوشاپ

144 بازدید 2 ماه پیش

جلسه دوم پاورپوینت

570 بازدید 2 ماه پیش

جلسه دوم اکسل

141 بازدید 2 ماه پیش

جلسه سوم ورد

260 بازدید 2 ماه پیش

جلسه سوم اکسل

120 بازدید 2 ماه پیش

اکسل-1

292 بازدید 2 ماه پیش

جلسه اول فتوشاپ

184 بازدید 2 ماه پیش

جلسه اول ورد

285 بازدید 2 ماه پیش

رسم نمودار در ورد

55 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر