در حال بارگذاری
 • 128
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 392.6هزار
  بازدید

بنیاد هابیلیان

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) یک نهاد مردمی (NGO) است که برای پیگیری حقوقی پرونده شهدای ترور و همچنین معرفی و اطلاع رسانی درباره گروهکهای تروریستی فعال در ایران توسط فرزندان شهدای ترور تاسیس گردیده

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) یک نهاد مردمی (NGO) است که برای پیگیری حقوقی پرونده شهدای ترور و همچنین معرفی و اطلاع رسانی درباره گروهکهای تروریستی فعال در ایران توسط فرزندان شهدای ترور تاسیس گردیده

 • 128
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 392.6هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • پایانی بر پایان-قسمت 35

  74 بازدید

  در این قسمت به رابطه تنگاتنگ سازمان منافقین با صدام به روایت جداشدگان این گروهک تروریستی پرداخته می شود

 • پایانی بر پایان-قسمت34

  45 بازدید

  قسمت34 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 33

  48 بازدید

  قسمت33 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 32

  89 بازدید

  قسمت32 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 31

  57 بازدید

  قسمت31 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 30

  49 بازدید

  قسمت30 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 29

  54 بازدید

  قسمت29 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 28

  45 بازدید

  قسمت28 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 27

  57 بازدید

  قسمت27 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 26

  84 بازدید

  قسمت26 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت25

  88 بازدید

  قسمت25 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 24

  98 بازدید

  قسمت24 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 23

  95 بازدید

  قسمت23 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت21

  62 بازدید

  قسمت21 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی برپایان-قسمت 36

  95 بازدید

  قسمت36 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 35

  84 بازدید

  قسمت35 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 20

  77 بازدید

  قسمت20 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان-قسمت 19

  81 بازدید

  قسمت19 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 18

  75 بازدید

  قسمت18 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان- قسمت 17

  108 بازدید

  قسمت17 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • ارمغان چته ها-قسمت دوم

  95 بازدید

  این مستند با استفاده از روایت جداشدگان گروهک تروریستی پژاک به فرقه بودن و ماهیت تروریستی این گروهک می پردازد.

 • ارمغان چته ها-قسمت اول

  67 بازدید

  قسمت اول مستند ارمغان چته ها به بررسی پیدایش و اقدامات گروهک تروریستی پژاک از زبان برخی از جداشدگان این گروهک می پردازد

 • پایانی بر پایان-قسمت 16

  89 بازدید

  قسمت16 مستند پایانی بر پایان که توسط گروه سیاسی شبکه خبر و با همکاری بنیاد هابیلیان ساخته شده است. این مستند سریالی در 47 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی تاریخچه و جنایات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) می پردازد.

 • پایانی بر پایان - قسمت 15

  88 بازدید

  قسمت پانزدهم مستند پایانی بر پایان با عنوان "لحظه بیکران" - این مستند به بررسی جنایات منافقین در ایران می پردازد

 • به نام خلق-قسمت 15

  471 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل‌گیری تا کنون می‌پردازد

 • به نام خلق-قسمت 14

  333 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل‌گیری تا کنون می‌پردازد

 • به نام خلق-قسمت13

  545 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل‌گیری تا کنون می‌پردازد

 • به نام خلق-قسمت 12

  547 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل گیری تاکنون می پردازد. این مجموعه مستند از نحوه شکل گیری فعالیت های قبل و بعداز انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد.

 • به نام خلق-قسمت 11

  471 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل گیری تاکنون می پردازد. این مجموعه مستند از نحوه شکل گیری فعالیت های قبل و بعداز انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد.

 • نماهنگ هفت تیر

  699 بازدید

  نماهنگ هفت تیر با صدای دانیال دایان با موضوع "ایان قربانی تروریسم" به سفارش بنیاد هابیلیان www.habilian.ir

 • به نام خلق-قسمت 10

  523 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل‌گیری تا کنون می‌پردازد. این مجموعه مستند تلویزیونی از نحوه شکل گیری ،فعالیت های قبل و بعداز انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد.

 • به نام خلق- قسمت 9

  517 بازدید

  مجموعه مستند «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل گیری تاکنون می پردازد. این مجموعه مستند از نحوه شکل گیری فعالیت های قبل و بعداز انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد.