1 دنبال‌ کننده
893 بازدید ویدیو

چالش های دومین ماراتن برنامه نویسی هکاهلث 2019

167 بازدید 1 سال پیش

%53 از بار بیماری ها در جهان مربوط به بیماری های غیرواگیر هستند که این میزان در کشور ما به حدود 76% میرسه و طی سال های اخیر این روند رو به افزایش نیز بوده. بیش از 190 کشور دنیا با هماهنگی و همراهی سازمان بهداشت جهانی در پی تدوین برنامه هایی برای کنترل این بیماری ها هستند. کشور ما هم با تدوین سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر چند سال هست که برنامه های جدی را شروع کرده. هدف کلی این هست که تا سال 2025 کاهش 25% درمیزان مرگ و میر نسبت به سال 2010 داشته باشیم.