بی بی سی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات

249 بازدید 4 روز پیش

پاسخ کارشناس بی بی سی به سوال شیطنت آمیز مجری در خصوص کاهش مشارکت مردم در انتخابات:

نمایش بیشتر