281 بازدید 7 ماه پیش

روزگاری برسد که قرن های کثیری از مرگ ما گذشته باشد و از ما و اسم ما هیچ خبری نباشد. ما مانده ایم و ابدیتِ خویش؛ شما از دنیا خسته نشدید؟ من که گاهی اوقات از زندگی خسته میشم این جور موقع ها مناجات با خدا در نیمه شب وقتی خودت و خدا تنهایید خیلی لذت بخشه

نمایش بیشتر