15 دنبال‌ کننده
31.9 هزار بازدید ویدیو
16 بازدید 3 ماه پیش

طبق عقیده سردار دلها امروز هرکس در دفاع از جمهوری اسلامی پای صندوقهای رای بیاید مدافع حرم است.

رئيس جمهور

دیگر ویدیوها

16 بازدید 3 ماه پیش
41 بازدید 3 ماه پیش
10 بازدید 3 ماه پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
588 بازدید 4 سال پیش
524 بازدید 4 سال پیش
699 بازدید 4 سال پیش
589 بازدید 4 سال پیش
631 بازدید 4 سال پیش
378 بازدید 4 سال پیش
888 بازدید 5 سال پیش
405 بازدید 5 سال پیش
260 بازدید 5 سال پیش
535 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
666 بازدید 5 سال پیش
396 بازدید 5 سال پیش
441 بازدید 5 سال پیش
493 بازدید 5 سال پیش
324 بازدید 5 سال پیش
498 بازدید 5 سال پیش
543 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر