17 دنبال‌ کننده
11 هزار بازدید ویدیو
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

هم آوا با افزایش قدرت، دقت، سرعت و هم افزایی برای نیل به اهداف نوین خود در حمایت از زیست بوم استارتاپی و نوآوری ایران با ادغام برخی از بازیگران اصلی زیست بوم کارآفرینی کشور شامل شتابدهنده در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (آواتک)، مرکز پژوهشی و شتابدهی در حوزه فناوری های همگرا (شزان)، فضای کاری اشتراکی (زاویه) و ارائه کننده ی خدمات رشد به استارتاپ ها (نوآوا) در محل کارخانه نوآوری آزادی فعال است.

دیگر ویدیوها

575 بازدید 1 سال پیش
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
102 بازدید 1 سال پیش
3.8 هزار بازدید 2 سال پیش
249 بازدید 2 سال پیش