در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 163
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 141.3هزار
  بازدید

حمیدرضا متشرعی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 163
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 141.3هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش شیرپوینت - List Settings

  693 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت - LookUp and Calculated Column

  137 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • نصب و پیکربندی Project Server 2019

  104 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت - Versioning

  258 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Power BI - فصل بیست و پنجم

  1,269 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش کامل Power BI و خدمات مشاوره ، پروژه و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت - فصل سیزدهم

  381 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش کامل Power BIو خدمات مشاوره ، پروژه و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش SSIS

  303 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش طلایی شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت - فصل چهارم

  983 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش کامل شیرپوینت و خدمات مشاوره ، پروژه و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت - فصل سوم

  719 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش کامل شیرپوینت و خدمات مشاوره ، پروژه و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت - فصل دوم

  879 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش کامل شیرپوینت و خدمات مشاوره ، پروژه و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت - فصل اول

  1,717 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش کامل شیرپوینت و خدمات مشاوره ، پروژه و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • مدیریت پروژه در شیرپوینت - فصل 2

  66 بازدید

  جهت دریافت بسته جامع مدیریت پروژه در شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • مدیریت پروژه در شیرپوینت - مبانی MSP - فصل 1

  59 بازدید

  جهت دریافت بسته شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش BPC PowerForms در شیرپوینت - فصل 2

  420 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش BPC PowerForms در شیرپوینت - فصل 1

  696 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Integration Services و کاربرد آن در شیرپوینت - 0

  407 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش Integration Services و کاربرد آن در شیرپوینت - 1

  370 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش Search Service در شیرپوینت 2013 - فصل 2

  528 بازدید

  جهت دریافت بسته طلایی شیرپوینت و خدمات مشاوره و انجام پروژه های شیرپوینت و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Search Service در شیرپوینت 2013 - فصل 1

  293 بازدید

  جهت دریافت بسته طلایی شیرپوینت و خدمات مشاوره و انجام پروژه های شیرپوینت و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Integration Services و کاربرد آن در شیرپوینت - 4

  770 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش Infopath در شیرپوینت - فصل اول

  1,062 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.

 • آموزش Nintex - فصل 2

  1,102 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 و کانال تلگرام telegram.me/sharepointsara تماس بگیرید.

 • آموزش Nintex - فصل 1

  1,815 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 و کانال تلگرام telegram.me/sharepointsara تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 6

  2,121 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 3

  3,141 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 4

  2,589 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 7

  2,363 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 5

  2,138 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 2

  5,398 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش شیرپوینت 2016 - قسمت 1

  7,968 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزش جامع شیرپوینت و خدمات مشاوره و آموزش به آدرس sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 - 09392937757 تماس بگیرید.

 • آموزش Reporting Service - فصل Calculated Columns -بخش 7

  326 بازدید

  جهت دریافت بسته آموزشی هوش تجاری در شیرپوینت 2016 و یا آموزش Reporting Service و کاربرد آن در شیرپوینت لطفا به سایت Sharepointsara.com مراجعه و یا با شماره 09122930767 تماس بگیرید.