45 دنبال‌ کننده
104.5 هزار بازدید ویدیو
16 بازدید 6 ماه پیش

قرنطینه فقط برای پاندمی نیست. گاهی -امیدوارم “گاهی” بماند- برای دوری‌ست، گاهی بی‌پولی، گاهی مشغله، گاهی دوست نداشتن سفر، گاهی هر آن‌چه تو بگویی. من اما با تمام این گاه‌ها دوست دارم کنج‌های ایرانم را ببینم. تو هم دوست داری اگر، تیرم باش، کمانت خواهم بود. با دوربینم قصد دارم به چهار کنج ایران بروم و خاطره‌ای به خاطر ایران اضافه کنم. تو هم‌رکاب من باش که این خاطر روی نگاتیو من نور بتابد.

دیگر ویدیوها

16 بازدید 6 ماه پیش
58 بازدید 8 ماه پیش
40 بازدید 9 ماه پیش
44 بازدید 10 ماه پیش
33 بازدید 10 ماه پیش
244 بازدید 10 ماه پیش
32 بازدید 10 ماه پیش
251 بازدید 11 ماه پیش
56 بازدید 11 ماه پیش
40 بازدید 11 ماه پیش
36 بازدید 11 ماه پیش
45 بازدید 11 ماه پیش
37 بازدید 1 سال پیش
388 بازدید 1 سال پیش
123 بازدید 1 سال پیش
54 بازدید 1 سال پیش
45 بازدید 1 سال پیش
63 بازدید 1 سال پیش
44 بازدید 1 سال پیش
66 بازدید 1 سال پیش
84 بازدید 1 سال پیش
192 بازدید 1 سال پیش
479 بازدید 1 سال پیش
305 بازدید 2 سال پیش
125 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر