4.7 هزار دنبال‌ کننده
1.6 میلیون بازدید ویدیو
27.6 هزار بازدید 2 روز پیش

تنها جایی که تو زندگی مُجازیم با هم کل کل روز دربیه، بقیه وقتا باید با کنار هم بود و تعامل مشکلات رو از سر راه برداریم، همدیگه رو درک کنیم و با هم بسازیم.

دیگر ویدیوها

27.6 هزار بازدید 2 روز پیش
10.6 هزار بازدید 4 روز پیش
5.7 هزار بازدید 6 روز پیش
1.5 هزار بازدید 1 هفته پیش
56.2 هزار بازدید 1 هفته پیش
2.3 هزار بازدید 1 هفته پیش
3 هزار بازدید 2 هفته پیش
285 بازدید 2 هفته پیش
73.7 هزار بازدید 3 هفته پیش
29.6 هزار بازدید 3 هفته پیش
62.6 هزار بازدید 4 هفته پیش
4.6 هزار بازدید 1 ماه پیش
39 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
33.5 هزار بازدید 1 ماه پیش
32.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
31.9 هزار بازدید 1 ماه پیش
47.2 هزار بازدید 1 ماه پیش
25.1 هزار بازدید 2 ماه پیش
14.8 هزار بازدید 2 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 2 ماه پیش
3.8 هزار بازدید 2 ماه پیش
16.5 هزار بازدید 2 ماه پیش
16.7 هزار بازدید 2 ماه پیش
20.5 هزار بازدید 2 ماه پیش
13.2 هزار بازدید 3 ماه پیش
15.1 هزار بازدید 3 ماه پیش
10.7 هزار بازدید 3 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 3 ماه پیش
40.1 هزار بازدید 3 ماه پیش
5.5 هزار بازدید 3 ماه پیش
34.2 هزار بازدید 3 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر