0 دنبال‌ کننده
119 بازدید ویدیو
119 بازدید 8 ماه پیش

انبر آرماتوربندی که در بازار با نام «گاز انبر» هم شناخته می‌شود برای آرماتوربندی، بریدن و خم کردن انواع مفتول به کار می‌رود. می‌خواهید بدانید قبل از رسیدن به کیف ابزار شما چه فرآیندی برای ساخت این نوع انبر انجام گرفته است؟ این ویدیو را ببینید.... http://hardexco.com/

آخرین ویدیوها

روش تولید

119 بازدید 8 ماه پیش

انبر آرماتوربندی که در بازار با نام «گاز انبر» هم شناخته می‌شود برای آرماتوربندی، بریدن و خم کردن انواع مفتول به کار می‌رود. می‌خواهید بدانید قبل از رسیدن به کیف ابزار شما چه فرآیندی برای ساخت این نوع انبر انجام گرفته است؟ این ویدیو را ببینید.... http://hardexco.com/