127 دنبال‌ کننده
335.2 هزار بازدید ویدیو

کارنامه 20 - 17 فروردین

27.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

تدریس ریاضی تجربی و دیفرانسیل -زیست شناسی

دیگر ویدیوها

کارنامه 20 - 17 فروردین

27.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

تست زنی ریاضیات به روش تصویری

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

قانون بشکه خازن (فیزیک کنکور)

9.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

قانون مزرعه توان (فیزیک)

6.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

ترکیب توابع

4.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

بادبادک(جمع بندی ریاضیات)

4.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

تقعر

9.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

کاربرد مشتق

22.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

جادوی ظرفیت

6.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت شناسی

7.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

الکتروشیمی (روش Z)

9.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

تست ماشین

2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

بادبادک

929 بازدید ۴ سال پیش

ماشین

598 بازدید ۴ سال پیش

ترکیب توابع

3.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

پاسخ سوالات کنکور 93 با حرف آخر

3 هزار بازدید ۵ سال پیش

نقاط بحرانی قسمت سوم

3.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

نقاط بحرانی قسمت دوم

3.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

نقاط بحرانی قسمت اول

6.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

احتمال در فضای غیر هم شانس(قسمت3)

2.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

احتمال در فضای غیر هم شانس(قسمت2)

1.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

قسمت 5 حل نا معادلات خطی

2.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

قسمت 4 حل نامعادلات خطی

2.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

قسمت 3 حل نا معادلات خطی

1.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

قسمت 2 حل نا معادلات خطی

2.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

قسمت 1 حل نا معادلات خطی

2.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

احتمال متمم شرطی قسمت پنجم

2 هزار بازدید ۶ سال پیش

احتمال متمم شرطی قسمت چهارم

1.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

احتمال متمم شرطی قسمت سوم

1.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

احتمال متمم شرطی قسمت دوم

1.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

احتمال متمم و شرطی قسمت اول

3 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر