208 دنبال‌ کننده
361.5 هزار بازدید ویدیو
25 بازدید 9 ماه پیش

از سال چهارصد الی هزار میلادی را در اروپا به عنوان قرون تاریک یا قرون وسطی نام میبرند. اما در گوشه دیگر جهان یک نیروی قدرتمند که به علم و آگاهی در مورد خویشتن و جهان ارزش بسیار قائل می‌شد، در حال شکل‌گیری بود. بعثت حضرت محمد به وقوع پیوست و حدود صد سال بعد از فوت پیامبر، امپراطوری اسلامی بزرگتر تر از امپراطوری روم و قدرتمندترین قلمرو آن دوره بود. این گسترش باعث شد فیلسوفان اسلامی آثار قدیمی یونان و روم را ترجمه، مطالعه و گسترش دادند و خود نیز نظریاتی ارائه دادند. در این بین آثار ارسطو و افلاطون

دیگر ویدیوها

25 بازدید 9 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
227 بازدید 2 سال پیش
105 بازدید 2 سال پیش
43 بازدید 2 سال پیش
30 بازدید 2 سال پیش
40 بازدید 2 سال پیش
29 بازدید 2 سال پیش
83 بازدید 2 سال پیش
22 بازدید 2 سال پیش
50 بازدید 2 سال پیش
197 بازدید 2 سال پیش
73 بازدید 2 سال پیش
70 بازدید 2 سال پیش
114 بازدید 2 سال پیش
52 بازدید 2 سال پیش
88 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر