در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 6.5هزار
  بازدید

گروه مشاوره مدیریت هارمه

هارمه همراه مدیریتی شما در هارمه هر روز به بررسی و آموزش مدرن ترین مباحث مدیریتی می پردازیم. هارمه شامل دنیای استراتژی، مارکتینگ، منابع انسانی و ...

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

هارمه همراه مدیریتی شما در هارمه هر روز به بررسی و آموزش مدرن ترین مباحث مدیریتی می پردازیم. هارمه شامل دنیای استراتژی، مارکتینگ، منابع انسانی و ...

 • 5
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 6.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • لاکچری به عنوان یک کسب وکار

  1,116 بازدید

  در آموزش-مشاوره چهارم دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری به بررسی لاکچری به عنوان یک کسب وکار می پردازیم. در ادامه با هارمه همراه باشید. برای مشاهده کل آموزش-مشاوره دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری از نشانی زیر استفاده نمایید. http://harmeh.com/management-fashion-luxury-companies

 • لاکچری به عنوان یک محصول

  804 بازدید

  در آموزش-مشاوره چهارم دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری به بررسی این سوال میپردازیم که «لاکچری چیست؟». در ادامه با هارمه همراه باشید. برای مشاهده کل آموزش-مشاوره دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری از نشانی زیر استفاده نمایید. http://harmeh.com/management-fashion-luxury-companies

 • لاکچری چیست؟

  1,101 بازدید

  در آموزش-مشاوره چهارم دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری به بررسی این سوال میپردازیم که «لاکچری چیست؟». در ادامه با هارمه همراه باشید. برای مشاهده کل آموزش-مشاوره دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری از نشانی زیر استفاده نمایید. http://harmeh.com/management-fashion-luxury-companies

 • فاکتور رؤیا و سیستم رسانه

  731 بازدید

  در آموزش-مشاوره سوم دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری به بررسی فاکتور رؤیا و سیستم رسانه ای میپردازیم. در ادامه با هارمه همراه باشید تا ببینیم چگونه شرکت های مد رویا پردازی خود را انتشار می دهند. برای مشاهده کل آموزش-مشاوره دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری از نشانی زیر استفاده نمایید. http://harmeh.com/management-fashion-luxury-companies

 • روندهای جدید در دنیای مد

  355 بازدید

  در آموزش-مشاوره دوم دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری به بررسی این سوال میپردازیم که «روند های جدید در دنیای مد کدامند؟» در ادامه با هارمه همراه باشید تا پاسخ این سوال را ببینیم. برای مشاهده کل آموزش-مشاوره دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری از نشانی زیر استفاده نمایید. http://harmeh.com/management-fashion-luxury-companies

 • مد چیست؟

  414 بازدید

  در درس مشاوره اول دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری به بررسی این سوال میپردازیم که «مد چیست؟» در ادامه با هارمه همراه باشید تا پاسخ این سوال را ببینیم. برای مشاهده کل آموزش-مشاوره دوره مدیریت شرکت های مد و لاکچری از نشانی زیر استفاده نمایید. http://harmeh.com/management-fashion-luxury-companies

 • قانون 8: معنی گسست زاد (schismogenesis) را پیدا کنید

  351 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.

 • قانون 6 و 7: روابط مجازی خود را گسترش و عظیم بجهید

  260 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.

 • قانون 5: کارکنان خود را به پیروانی پرشور تبدیل کنید.

  207 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.

 • قانون 4: ظاهر به حساب می آید.

  323 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.

 • قانون 3: همیشه شکایات مشتری را با روی خوش پذیرا باشید.

  183 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.

 • قانون 2: بزرگ ترین طرفداران خود را بپرستید.

  213 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.

 • قانون 1: از مشتریان خود نپرسید که چه می خواهند؟

  202 بازدید

  هشت قانون شرح داده شده زیر برگرفته از کتاب «موشک: هشت درس برای حفظ استراتژی رشد نامحدود» نوشته مایکل سیلوراستاین و ... از انتشارات BCG می باشد. این قوانین با فیلم های کوتاه زیر که هرکدام شامل مطالعه موردی از شرکتی است بررسی خواهد شد.