تنظیمات ساختار برنامه در نرم افزار پذیرش هتلی هریس

278 بازدید ۱ سال پیش

برای آنکه سیستم رزرواسیون آنلاین تعداد و مبلغ تخت اضافه را برای ارائه به کاربران و خریداران اتاق نمایش دهد . نیاز داریم تا در برنامه پذیرش هریس تنظیمات مربوط به آن را انجام دهیم . کلیپ بالا این تنظیمات را که توسط پذیرشگر هتل انجام میشود آموزش میدهد . www.harrisnewtech.ir