1.1 هزار دنبال‌ کننده
7.8 میلیون بازدید ویدیو

آهنگ عربی زیبا (نشید: مناجاه) - بك استجیر

1.5 هزار بازدید ۱ ماه پیش

بك أستجیر ومن یجیـــــــر ســـــــواك *** فأجر ضعیفــــــــاً یحتمی بحماكـــــــا /// إنِّی ضعیف استعیـن على قـــــــــوى *** ذنبی ومعصیتـــی ببعض قواكــــــــــا /// أذنبـت یـا ربـــی وآذتنی ذنوبـــــــــی *** ما لهـا من غافـــــــــــر إلا كــــــــــــــا ///

دیگر ویدیوها

آهنگ عربی زیبا (نشید) - سوی الله

4.5 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آهنگ عربی زیبا (نشید) - مولای

4.8 هزار بازدید ۳ ماه پیش

موسیقی عربی 2.4

3.5 هزار بازدید ۵ ماه پیش

نظر ایرانیها درباره ی عربها

2.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آهنگ عربی زیبا (نشید)

11.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

آهنگ عربی زیبا (نشید) - نور وأنس

8.4 هزار بازدید ۹ ماه پیش

آهنگ عربی زیبا (نشید)

3.6 هزار بازدید ۹ ماه پیش

آهنگ عربی (موسیقی) - رِسَـالـة

3.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

موسیقى عربی 2.3

1.9 هزار بازدید ۹ ماه پیش

آهنگ عربی (نشید) - ما اعظمك یا ربی

4.3 هزار بازدید ۹ ماه پیش

آهنگ عربی (نشید) - یا قارئ القرآن

2.9 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ عربی (موسیقى) - مشتاق

4.9 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

موسیقی عربی 2.2

1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آهنگ عربی - بالأنس یلوح - للعید :)

2.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آهنگ شاد عربی - ثلاث دقات

10.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ عربی (نشید) - اهل الصفا

1.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ عربی (نشید) - من التكایا

2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ عربی - لو كنت تدری ......

3.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ عربی - انت عید - عید مبارك @};-

2.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

آهنگ بسیار زیبا - arabic style 7

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

موسیقى عربی 2.1

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

رمضان مبارك @};-

4.7 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر