51 دنبال‌ کننده
6.7 هزار بازدید ویدیو

HausaTV live

HausaTV live

دیگر ویدیوها

Cotton farms stripper harvesting

80 بازدید 1 سال پیش

Luanda, Angola

105 بازدید 1 سال پیش

Press TV Arbaeen Truth lives on Facebook

194 بازدید 1 سال پیش

Arbaeen, the Biggest Festival in the World

68 بازدید 1 سال پیش

Arbaeen

58 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 2, October 9, 2018

21 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 1, October 9, 2018

53 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 2, October 8, 2018

35 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 1, October 8, 2018

58 بازدید 1 سال پیش

HausaTV ENglish news 7Oct2018 P2

71 بازدید 1 سال پیش

HausaTV ENglish news 7Oct2018 P1

171 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 2, October 3, 2018

42 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 1, October 3, 2018

54 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 2, October 2, 2018

44 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 1, October 2, 2018

65 بازدید 1 سال پیش

HausaTV daily news part 2, October 1, 2018

48 بازدید 1 سال پیش

Tremendous beauty in south of Iran, Qeshm

68 بازدید 1 سال پیش

Iran speedboats encounter US carrier

51 بازدید 1 سال پیش

HausaTV English 30Sep18 news part 2

66 بازدید 1 سال پیش

HausaTV English 30Sep18 news part 1

40 بازدید 1 سال پیش

Trump’s futile policy to confront Iran

59 بازدید 1 سال پیش

Members of UN General Assembly laugh at Trump

138 بازدید 1 سال پیش

Agripreneurship in Africa

51 بازدید 1 سال پیش

HausaTV English news Sep24 Part1

80 بازدید 1 سال پیش

Muslims commemorate Ashoora in Zurich

25 بازدید 1 سال پیش

HausaTV English news Sep23 part 2

67 بازدید 1 سال پیش

HausaTV English news Sep23 part 1

45 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر