در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 5.9هزار
  بازدید

موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان (هفت باغ مهربانی )

موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان (هفت باغ مهربانی ) ما برای توسعه اندیشه خیرات آمده ایم که راه درست خیرات و مبرات را بیاموزیم و بخشش اموال را به منصه ظهور برسانیم .

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان (هفت باغ مهربانی ) ما برای توسعه اندیشه خیرات آمده ایم که راه درست خیرات و مبرات را بیاموزیم و بخشش اموال را به منصه ظهور برسانیم .

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 5.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها