مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1400

0 | 0 بازدید کل
گزارش تخلف
اشتراک گذاری

جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مجمع عمومی فوق العاده 1400 بصورت غیر حضوری برگزار می گردد .