ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
483 دنبال‌ کننده
92 هزار بازدید ویدیو

مراقبت روانی، معنوی و انتهای عمر

444 بازدید 4 ماه پیش

اساتید گرامی سرکاران خانم دکتر مرضیه حسنپور از دانشکده پرستاری دانشگاه تهران و هایده حیدری از دانشکده پرستاری دانشگاه شهر کرد

دیگر ویدیوها

160 بازدید 1 هفته پیش
160 بازدید 4 هفته پیش
62 بازدید 1 ماه پیش
72 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر