ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
62 دنبال‌ کننده
13.4 هزار بازدید ویدیو
64 بازدید 4 روز پیش

صحبت های جناب آقای فراهانی معاونت محترم انضباطی پایه دهم

دیگر ویدیوها

23 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 3 ماه پیش
52 بازدید 3 ماه پیش
108 بازدید 4 ماه پیش
17 بازدید 4 ماه پیش
140 بازدید 5 ماه پیش
14 بازدید 5 ماه پیش
5 بازدید 7 ماه پیش
35 بازدید 7 ماه پیش
589 بازدید 7 ماه پیش
10 بازدید 7 ماه پیش
203 بازدید 7 ماه پیش
77 بازدید 7 ماه پیش
46 بازدید 8 ماه پیش
271 بازدید 8 ماه پیش
43 بازدید 8 ماه پیش
45 بازدید 8 ماه پیش
8 بازدید 9 ماه پیش
15 بازدید 9 ماه پیش
6 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر